2018-09-18 ***   TV Star A - Vova Gribojedov   ***   AlPsoft
Vzkaz Vovy Gribojedova přímo z WC (Welcome Centrum)
 
Vzhledem k tomu, že je opět (a mezi pisálkovským odpadem i více než osto) rozpoutána smršť stupidit, tentokrát vyvěrající přímo ze sirotčince, již již vyprovokovala jedna kráča z brusele, jejíž myšlenkové pochody, pokud lze u ní tuto činnost detekovat, se zřejmě ubírají šojdrem. Asi se chce zase přihřát na politickém výsluní, jevše před volbami (tento přítomně-minulo-neurčtitý přechodník dozajista čtete poprvé).
A já se k tomuto nechutnému nechutenství nemohu jednoduše obrátit prodlouženými zády a zůstat jako němý cool v odstavném pruhu mediální dálnice, a proto přicházím se svou nepřebernou špetkou do vykřičeného veřejného mlýna.
Tuto smršť nenávisti a nechutností vyživují a podporují pouze příživníci mající z ní nemalý politický, hmotný, případně obojetný prospěch. Všichni ostatní normální lidé, kterým záleží na tom, aby i jejich děti mohly své vlasti v blízké i daleké budoucnosti říkat má vlast, jednoznačně odmítají ony vlezlé jezinkovské prstíčky, které následně téměř usmrtily hloupého Pacholíčka Smolíčka (nejdříve příjmení nebo jméno ?), jak jistě každý dobře ví.
A to se prý o té pitomosti dokonce mají tlučhubovat poslanci ve sněmovně.
Najde se už konečně někdo, kdo by všechny ty dobrosery, včetně té kráči,
poslal zcela nenávratně do brusele ?

 
Nicméně myslet si, že nic více než jednoznačné odmítnutí převzetí sirotků do vlastní péče není možné, není možné.
Je to možné, je to možné, je to možné...
A o tom vás teď všechny dozajista a zcela jednoznačně přesvědčím svým vlastním příkladem, kdy jsem téměř za vlastní přijal dokonce dvě sirotky. Zachránil jsem je na poslední chvíli, protože již byly v tak zuboženém stavu, že ani neměly co na sebe, jak se sami můžete pesvědčit na fotografii z doby jejich strastiplného pobytu v sirotčím táboře.
Dvě zubožené sirotky nemající ani co na sebe