2019-05-16 AlPsoft
Volby do POJJ 2019
Parlement Of Júropien Júnijon
 
 
Volební program a společná kandidátní listina pro volby do POJJ 2019
 
Malá Velká strana
&
Velká Malá strana
 
I naše strana se rozhodla nestát stranou, ale stát se stranou, která vykročí rázně, razantně, odhodlaně a nesmlouvavě do voleb do POJJ (Parlement Of Júropien Júnijon).
V našem volebním programu jsme se zaměřili hlavně na pomoc těm nejpotřebnějsím, tedy těm, kteří s napřaženou čepicí v napřažené ruce (anglicky handy-cap, česky hendi-kep) mnohdy marně čekají na pomoc ostatních.
A naše strana se tedy zcela pochopitelně, cíleně a záměrně zaměřila zejména na cílovou skupinu dyslektiků a dysgrafiků.
 
Společné programové body
Piš jak slyšíš Náš programový bod Piš jak slyšíš je obrovskou pomocí dysgrafikům, kteří již nebudou muset žit v neustálém stresu a napětí z toho, že by snad mohli něco napsat nesprávně, či dokonce chybně.
Ve školství se realizace tohoto programového bodu projeví možností snížení počtu hodin věnovaných psaní, čehož je možno využít ke zvýšení počtu dnů ředitelského volna, kterého mohou žáci využít nejen k dalšímu potřebnému lenošení a flákání se, ale i k provádění jiných přijemných a ispirativních nekalých činností jsouce vyvázáni z despotického dohledu pedagogů.
Čti jak vidíš Náš programový bod Čti jak vidíš je obrovskou pomocí dyslektikům, kteří již nebudou muset žit v neustálém stresu a napětí z toho, že by snad mohli něco přečíst nesprávně, či dokonce chybně.
Ve školství se realizace tohoto programového bodu projeví možností snížení počtu hodin věnovaných čtení, čehož je možno využít ke zvýšení počtu dnů ředitelského volna, kterého mohou žáci využít nejen k dalšímu potřebnému lenošení a flákání se, ale i k provádění jiných přijemných a ispirativních nekalých činností jsouce vyvázáni z despotického dohledu pedagogů.
Změna arabských číslic V rámci boje proti neřízené, jakož i nezřízené, expanzivní expanzi islámu, i-salámu, islamismu, ba i is-lamismu (anglicky is lame, což znamená je chromý, kulhavý, neuspokojivý, nepřesvědčivý nebo dokonce i nemastný neslaný, jak říkáme u nás na Cypru) chceme prosadit změnu v používani číslic a dosud běžně používané arabské číslice nahradit číslicemi římskými, řeckýmí, řecko-římskýmí, případné i aztéckými, ovšem bez dyjakrytyki, aby se mohly lehce a snadno začlenit do ASCII kódové řady běžně používané v anglicky komunikujících počítačích.
Lepší využití at (@) Místo dvou stejných písmen vyskytujících se ve slovech těsně a bezprostředně za sebou se jedno z nich vypustí a druhé se oboustra@n@ě obloží anglickým znakem at (@), v našem úrodném jazyce nesprávně pojmenovaném po jakési srolované rybě.
Příklady:
místo nejjapnější se bude psát ne@j@apnější
místo oboustranně se bude psát oboustra@n@ě
Odstranění číslic ze slov Příklady:
 • Nenenec místo inec
 • Okýký místo odvě
 • kosososososososos misto kosmos
 • výjimkou nebude ani dnatdnat místo původního objednat nebo ekek místo párek
 • výjimkou naopak budou slova typu město, nastoupit, prostopášný a jim podobná, která by se vypisovala dost obtížně, nahledě na možné chyby v počtu opakování číselné části zápisu a také jejich zdlouhavé počítání při čtení, zvláště pak u těch, kteří neumí napočítat ani do pěti.

  Namátkový přínos:
  I dlouhá, úmorná, vyčerpávající a mnohdy i vleklá a ve velké miře i zbytečná jednání o otázkách nezajímajících ani jednu stranu, anebo o dohodach o budoucích předběžných dohodách a nedohodách se zkrátí na pouhé 'ní.

 •  
  Rozdílný programový bod Velké Malé strany
  Jako Velká Malá strana vám nebudeme dávat plané sliby a naděje, jako vám standardně dávají všechny ostatní srany, a které ve skutečnosti pak skončí vždy velkým hovnem. Naše strana vám naopak místo dalšího velkého hovna reálně nabízí, že se vás bude snažit všemi silami a prostředky co nejvíce, nejúčiněji a nejlépe vochcat. O moci moči v níž je obsaženo vysoké procento čpavku vědeli již staří římane, kteří ji použivali k čištění a praní, jakož i k dezinfekci, k čemuž ji budete moci používat zcela zadarmo a bez jakýchkoliv dalších závazků a poplatků i vy.
   
  Rozdílný programový bod Malé Velké strany
  Jako Malá Velká strana všem, kdo již máte velké hovno, k němu přidáme malé hovno a zaručujeme vám, že bude s vaším velkým hovnem plně kompatibilní, na rozdíl od hoven produkovaných Widlackým systemem Mrqosoftu. A v rámci kontinuálního komplexního progresívního růstu vám každý rok dáme dvojnásobek toho, co jsme vám dali v roce předcházejícím.
   

  Společná kandidátní listina pro volby do POJU
  01. Vova Gribojedov nezávislý
  02. Vova Gribojedov nezávislý na jakékoliv závislosti
  03. Vova Gribojedov nezávislý na alkoholu
  04. Vova Gribojedov nezávislý na drogách
  05. Vova Gribojedov nezávislý na kouření
  06. Vova Gribojedov nezávislý na ženách
  07. Vova Gribojedov nezávislý na skupinovém sexu
  Vybraným kandidátům může volič přidělit preference kroužkováním.
  Pravidla kroužkování
    01. Krožkování bude probíhat každý den pouze a výhradně v době od 00:00 hodin do 24:00, a to až do odvolání.
    02. Svého kandidáta ke kroužkování si musí každý volič vlastnručně odchytit.
    03. Kroužkování se provádí zásadně na noze kandidáta v rozsahu od nadkotníku po podkoleno.
    04. Kroužek musí být na noze upevněn přiměřeně, tedy ani příliš těsně a ani příliš volně.
    05. Pro vyhodnocování přiměřenosti upevnění kroužku bude vytvořena zvláštní kroužkovací komise (dále jen ZKK), do níž se může přihlásit kdokoliv, kdo je výdělečně nečinný.
    06. Po upevnění kroužku na noze vyhledá volič společně s kandidátem jakéhokoliv člena ZKK, který ověří přiměřenost upevnění kroužku a voliči vystaví příslušné osvědčení o kontrole upevnění.
    07. Kandidát není oprávněn s již upevněnými kroužky jakkoliv manipulovat bez přítomnosti voliče který mu příslušný kroužek s nímž chce kandidát manipulovat přikroužkoval a minimálně dvou členů ZKK. Členové ZKK posoudí potřebu manipulace s kroužkem a provedou o tom patřičný zápis, který jsou povinni ještě před případnou manipulací podepsat společně s kandidátem a voličem. Tentýž den smí kandidát manipulovat pouze s jedním kroužkem.
    08. Ke kroužkování je nutno použít zásadně kroužky vyráběné a dodávané firmou AlPsoft - synové a dcery, která byla vysoutěžena ve zvláštním neveřejném výběrovém řízení vyhlášeném vyhlášenou firmou AlPsoft - bez synů a dcer.
  Dozorujícím orgánem tohoto výběrového řízení byla ustanovena společnost AlPsoft.